Головна Пошук Зворотній зв'язок Карта сайта
Програма розвитку тваринництва для Запорізької області
 

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
 

Науково-інноваційний центр "ІНТЕГРАЦІЯ"
 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ

 

Вчений секретар

Павліченко Валентина Микитівна,
кандидат біологічних наук


Фахівець зі спеціальності «Біотехнологія». Закінчила Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова в 1970 році.

Наукову діяльність розпочала інженером Херсонської біостанції інституту гідробіології АН УРСР. З 1972 року працює в Інституті механізації тваринництва (тоді Центральний науково-дослідний і проектно-технологічний інститут механізації та електрифікації тварин-ництва - ЦНДПТІМЕТ) на посадах від старшого мікробіолога до вченого секретаря (з 1992 р.).

Кандидат біологічних наук з 1979 року, дисертацію захистила у Всесоюзному науко-во-дослідному інституті ветеринарної санітарії (м. Москва) на тему «Розробка режимів зне-зараження молока і відвійок ультрафіолетовим опромінюванням».

При її безпосередній участі розроблено ряд біотехнологій, обґрунтовані режими і параметри технічних засобів. За розробку і впровадження системи знезараження і викорис-тання рідкого гною «Плодородіє» разом з авторським колективом нагороджена дипломом і срібною медаллю ВДНГ. Дипломом і золотою медаллю ВДНГ нагороджена за безпосе-редню участь у створенні, випробуванні і впровадженні комплектів біоенергетичної установки типу К-Р-9-1 «КОБОС».

З 1993 по 1996 рік працюючи завідуючою відділом біотехнології рослинних білків Центральної науково-дослідної лабораторії комплексної переробки рослинної сировини і відходів агропромислового виробництва, виконала ряд важливих науково-дослідних робіт з тестування і розширення спектру використання продуктів вологого фракціонування фітомаси лікарських рослин і кормових трав в розвиток технології одержання білка з рослинної біомаси, а також з розробки технології біотрансформації прес-залишку і депротеінізованого клітинного соку фітомаси з одержанням біогазу і вітаміну В12, в тому числі для районів, забруднених радіацією.

Має 65 наукових праць. На посаді вченого секретаря проводить плідну науково-організаційну роботу, спрямовану на забезпечення виконання наукових основ і впрова-дження розробок Інституту в АПК України.

Має державні нагороди: Почесна відзнака УААН, медаль «Ветеран праці», Почесні грамоти МОН України (200 ) і Міністерства аграрної політики (2008).

Мова | Language       
Авторизація               
Логін:
Пароль:
Забули свій пароль?