Головна Пошук Зворотній зв'язок Карта сайта
Програма розвитку тваринництва для Запорізької області
 

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
 

Науково-інноваційний центр "ІНТЕГРАЦІЯ"
 

 

23-24 жовтня 2008 р.

ІМТ УААН і ДДАУ провели спільну науково-технічну конференцію

 

«Сучасні

техніко-технологічні,

енергетичні і

екологічні аспекти

механізації

тваринництва»

 

 

Інститут механізації

тваринництва Української академії аграрних наук (ІМТ УААН)

Україна, 69017,

м. Запоріжжя,

острів Хортиця

Тел/факс: (061)286-53-23

E-maіl: іmt@zр.ukrtel.net

 

Дніпропетровський

державний

аграрний університет

(ДДАУ)

Україна, 49600

м. Дніпропетровськ,

вул. Ворошилова, 25

Тел/факс: (056)744-08-67

E-maіl: info@dsau.dp.ua

 

Наукові розробки академічної і освітньої науки в практику АПВ України

 

23-24 жовтня 2008 року в ІМТ УААН (м. Запоріжжя, острів Хортиця) пройшла Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні техніко-технологічні, енергетичні і екологічні аспекти механізації тваринництва». Організатори заходу – Інститут механізації тваринництва УААН і Дніпропетровський державний аграрний університет. Відкриваючи роботу конференції директор ІМТ УААН, доктор технічних наук, професор І.А.Шевченко підкреслив, що цей захід присвячений 90-річчу Національної академії наук України. Науково-практична конференція пройшла під девізом: «Наукові розробки академічної і освітньої науки в практику АПВ України».

Крім установ-організаторів конференції її учасниками стали ННЦ «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства» УААН (м. Київ), Інститут тваринництва УААН (м. Харків), Інститут кормів УААН (м. Вінниця), Харківська зооветеринарна академія.

За матеріалами конференції сформовано тематичний випуск Збірника наукових праць ІМТ УААН «Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві» (вип. № 3(3) в друку) (Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №13976-2949Р від 11.04.2008 р., включений до переліку науково-фахових видань України постановою Президії Вищої атестаційної комісії України № 1-05/6   від 2 липня 2008 р.).

Учасники конференції мали унікальну нагоду відвідати перлину запорізького краю – острів Хортицю та були в захваті від осіннього пейзажу та краєвидів, що відкриваються з оглядового майданчика де проходило закриття конференції.

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Вступне слово

Шевченко Ігор Аркадійович , д.т.н., д.с.-г.н., професор., директор ІМТ УААН

Колесніков Анатолій Ілліч , заст. нач. Головного управління – начальник управління розвитку АПВ Запорізької облдержадміністрації

Доповіді

1. Макаренко Петро Миколайович д.е.н., професор, чл. - кор. УААН, (ДДАУ) "Економічні аспекти провайдингу наукових розробок у галузі тваринництва"

2. Шацький Віктор Васильович , д.т.н., головний науковий співробітник ( ІМТ УААН ) «Методологія оптимізації процесів виробництва молока на етапі проектування»

3. Гаврилін Павло Миколайович, д.в.н., проф. Масюк Дмитро Миколайович к.в.н., доцент ; Бугай А.О. к.в.н., (ДДАУ) "Проблеми стандартизації методів контролю якості кормів та   кормових добавок в умовах інтеграції України до світових економічних структур"

4. Дідур Володимир Аксентійович, д.т.н., проф. зав. відділом (ІМТ УААН) «Наукові основи глибокої переробки та використання біосировини для енергетичного і кормового забезпечення виробництва тваринницької продукції»

5. Руденко Є.В., д. с.-г. н.; Савран В.П., д.с.-г. н.; Гребень Л.Г. к.т.н., Антоненко С.Ф., к.с.-г.н.. с.н.с.; Дібіров Расул Магомедович , аспірант ( ІТ УААН ) «Перспективы интенсивного производства молока»

6. Голуб Геннадій Анатолійович, д.т.н. ( ННЦ «ІМЕСГ» УААН ) «Біоконверсія органічної сировини агроценозів із забезпеченням енергетичної автономності виробництва»

7. Павленко Сергій Іванович, к.т.н., доцент; Романюха Іван Овсійович, к.т.н., доцент; Кіряцев Леонід Олексійович, доцент ; Дудін Володимир Юрійович, ст. викладач (ДДАУ) "Проектування молочнотоварних ферм в сучасних умовах".

8. Павленко Сергій Іванович , к.т.н., доцент ; Дудін Володимир Юрійович, ст. викладач   кафедри МВПТ (ДДАУ) "Вакуумний насос для індивідуальних доїльних установок".

9. Харченко Борис Григорович, к.т.н., доцент (ДДАУ) "Реалізація концепції розвитку технічного сервісу в агропромисловому комплексі України"

10. Жайворонок Вадим Володимирович, старший викладач   кафедри годівлі сільськогосподарських тварин   (ДДАУ) "Технологічні основи одержання та зоотехнічна оцінка рибної кормової домішки"

11. Курнаєв Олександр Миколайович , к.т.н., с.н.с. ( ІК УААН ) «Вплив технологічних прийомів консервування на втрати поживних речовин, хімічні і біохімічні показники корму та забруднення навколишнього середовища»

12. Жуков   Володимир Павлович,   к.с.- г.н. ( ІК УААН ) «Особливості експлуатації рулонних прес-підбирачів при роботі з сіном підвищеної вологості»

13. Сухарльов В’ячеслав Олексійович ( Харківська державна зооветеринарна академія) «Нові техніко-технологічні рішення у породній технології для багатоплідних романівських овець»

«Актуальні питання технології вівчарства, що вимагають нових техніко-технологічних рішень»

14. Кухаренко Петро Михайлович, к.т.н., доцент; У лексін В.О., к.т.н., доцент (ДДАУ) "Способи використання газу біогазових установок"

15. Похил Володимир Іванович, к. с.-г. н.,   доцент; Литвищенко Л.О., асистент кафедри; Павленко О. А., асистент кафедри   (ДДАУ) "Сучасні технології вівчарства в степовій зоні України"

16. Повод Микола Григорович, к. с.-г. н., доцент (ДДАУ) "Вплив способу утримання   свиноматок на їхню продуктивність"

17. Коваленко Роман Олександрович, асистент кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин (ДДАУ) "Продуктивні якості свиней залежно від технології їх відгодівлі"

18. Карасьов Олексій Павлович, к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту організацій   (ДДАУ) "Економічна ефективність кліткового утримання   курей-несучок в спеціалізованих підприємствах"

19.   Повод Н.М., аспірант кафедри менеджменту організацій (ДДАУ) "Ефективність виробництва свинини з використанням різних технологій"

20. Парієв Андрій Олександрович, к.т.н., с.н.с., зав. лабораторії механізації ферм ВРХ (ІМТ УААН)   «Проблемы   качества   молока   украинской фермы»

21. Сухоруков Василь Васильович, к.т.н., с.н.с. (ІМТ УААН ) «Впровадження ресурсоощадних технологій на спеціалізованих молочних фермах на основі їх реконструкції»

22. Воронін Леонід Семенович, с.н.с. (ІМТ УААН) « Економіко-математична модель кормозабезпечення на фермах великої рогатої худоби».

                «Оптимізація техніко-технологічних параметрів моделі мобільного кормороздавача-змішувача»

23. Швейцаров Леонід Леонідович , к.т.н., с.н.с. (ІМТ УААН ) «Новая технология кормления свиней малыми порциями»

24. Ляшенко Олександр Олександрович , зав. лабораторії агроекології (ІМТ УААН ) «Еколого-технологічні аспекти прискореного компостування вторинної біосировини тваринництва»

25. Мовсесов Гаррі Єрвандович , к.т.н., с.н.с. ( ІМТ УААН ) «Технологические схемы сбраживания пивной дробины»

26. Сюркалова Тетяна Володимирівна, аспірант, лабораторія агроекології (ІМТ УААН) «Розроблення фізичної моделі установки для селективного метанового зброджування сумішей органічних відходів сільського господарства»

27. Лиходід Віктор Вікторович , зав. лабораторії механізації вівчарства (ІМТ УААН ) «Новітня спеціалізована техніка для вівчарства»

28. Пашков Анатолій Митрофанович, к.т.н., с.н.с. (ІМТ УААН) «Конструктивное исполнение и результаты испытаний агрегата для стрижки овец АС-1»

29. Головаха Василь Пантелійович , зав. сектором енергозбереження ( ІМТ УААН ) «Результати досліджень процесу нагрівання-охолодження повітря в геотермальному теплообміннику»         

30. Тісліченко Олександр Сергійович, н.с., (ІМТ УААН) «Разработка нового метода обработки результатов ионометрических измерений в сельскохозяйственном производстве»