Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва НААН України
« Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві» № 2(8)

ЗМІСТ

Шевченко І. А., Ляшенко О. О., Клименко Д. В., Прокопчук О. І.
Комплекс споруд для прискореного біотермічного компостування посліду і відходів від птахівницьких об’єктів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

Ковалёв Н. Г., Полозова В. Г.
Энергосберегающие технологии переработки органического сырья на предприятиях агропромышленного комплекса России с целью получения и использования высокоэффективных экологически безопасных удобрений

Степук Л. Я., Лях А. А., Серая Т. М., Богатырёва Е. Н.
Использование аэратора-смесителя АСК-4,5 при разработке технологии ускоренного приготовления органических компостов

Єрмоленко В. О., Столяренко Г. С., Батраченко О. В.
Програма розробки біоконверсних технологій переробки сільськогосподарської продукції

Кучерук П. П., Матвєєв Ю. Б., Ходаківська Т. В., Гелентуха Г. Г., Морозова Є. В., Перерва Є. С.
Дослідження ефективності сумісного зброджування гною свиней та силосу кукурудзи

Мовсесов Г. Є.
Методологічні аспекти оцінювання біоенергетичного біогазового потенціалу біомаси відходів тваринництва і рослинництва

Голуб Г. А., Таргоня В. С.
Технічне забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції

Мельник І. П., Бунчак О. М.
Переробка методом біологічної ферментації органічних відходів шкіряного виробництва та осаду очисних споруд в органічні добрива універсальної дії і їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур

Шевченко І. А., Харитонов В. І., Алієв Е. Б.
Результати експериментальних досліджень змішувача-аератора компостів

Сендецький В. М., Тимофійчук О. Б.
Виробництво органічних добрив та біостимуляторів нового покоління з органічних відходів агропромислового комплексу методом вермикультивування і їх вплив на врожайність сільськогосподарських культур

Ян Радослав Каминьски
Перспективы применения бортовых компьютеров на сельскохозяйственных тракторах

Мельник І. П., Колісник Н. М., Бердніков О. М., Кривенко І. С.
Використання соломи і інших рослинних рештків на органічні добрива

Гармаш С. М.
Агроекологічна та економічна ефективність біоконверсії відходів переробної промисловості в біогумус

Ляшенко О. О., Мовсесов Г. Є.
Основні положення процесу прискореного біотермічного компостування сільськогосподарських органічних відходів

Гриднев П. И., Гриднева Т. Т.
Основные направления совершенствования экологически безопасных систем уборки и подготовки навоза к использованию

Мельник І. П., Гиндюк В. С.
Переробка органічних відходів птахофабрик і тваринницьких комплексів методом біологічної ферментації

Колісник Н. М., Тимофійчук О. Б.
Застосування біостимуляторів-добрив нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур

Мовсесов Г. Є., Ляшенко О. О., Лисенко Д. М., Картавкіна І. М., Філоненко Ю. А., Поволоцький А. А.
Розрахунки обсягів біомаси відходів тваринництва та біоенергетичного біогазового потенціалу

Ляшенко О. О.
Математичне моделювання біотермічних процесів компостування: огляд та загальні положення

Кольга Д. Ф., Сыманович В. С., Зелинский С. А.
Утилизация навоза и помёта методом биологического компостирования

Кольга Д. Ф., Швед И. М.
Энергосбережение при перемешивании навоза миксером

Скорб И. И.
Энергосберегающие средства уборки навоза

Ющенко С. Л., Столяренко Г. С., Орлов С. П., Овчаренко М. В.
Розробка вітчизняної технології виробництва біодизелю

Гриднев П. И., Гриднева Т. Т., Савченко А. В.
Перспективы применения штанговых транспортёров для уборки навоза

Луц П. М., Алієв Е. Б.
Результати експериментальних досліджень процесу віджимання пивної дробини двогвинтовим пресом

Лиходід В. В.
Результати виробничих випробувань віджимного пристрою ВП-0,8

Бакарджиєв Р. О.
Застосування тернарних графіків при аналізі теплоти згорання трикомпонентних паливних брикетів

Лисенко Д. М., Кисельов О. В.
Результати дослідження взаємодії сепаруючих барабанів установки для фракціонування сухої листостеблової маси