Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва НААН України
« Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві» № 1 (5,6)

ЗМІСТ

Гуков Я.С., Шевченко І.А., Павліченко В.М.
Підвищення ефективності функціонування галузі тваринництва

Китиков В.О.,Тернов Е.В.
Применение математических моделей лактационных кривых для эффективного планирования валового производства молока

Самосюк В.Г., Устинова М.М., Володкевич В.И., Обуховский В.М.
Анализ энергопотребления оборудования, применяемого в животноводстве, на основе математического моделирования

Дідур В.А., Зубкова К.В.
Моделювання процесу обрушення насіння рицини при її глибокому переробленні

Сыманович В.С., Кольга Д.Ф.
Современные аспекты технологии содержания молочных коров в Республике Беларусь

Павліченко В.М.
Біометаногенез рідких середовищ і синтез вітаміну В12

Сухарльов В.О., Лиходід В.В., Романцов І.М.
Перспектива техніко-технологічного забезпечення вівчарства та козівництва України

Крыстина Вылуда, Эдмунд Каминский
Механизация и прогресс в технологии внесения навоза

Лілевман В., Легкодух Н.,Кучеренко В.,Сидоренко С.,Савіцька О.,Роговий Ю.
Дослідження технології виготовлення паливних брикетів з лушпиння соняшника в умовах сільськогосподарського підприємства

Мовсесов Г.Е.
Биогазовое "селективное" сбраживание сельскохозяйственной биомассы

Шевченко І.А., Лиходід В.В.
Наукове забезпечення галузі вівчарства

Нечмілов В.М., Коваленко В.Г.
Новий доїльний стакан для овець

Сухарльов В.О., Лиходід В.В., Романцов І.М.
Обгрунтування розроблення техніко - технологічного модуля для виготовлення повсті в місцях виробництва вовни

Ренсевич Є.О.
Перетворювач частоти струму для стригальної машинки з системою керування на основі мікроконтролера AТtiny2313

Бакарджиев Р.О., Забудченко В.М.
Використання фракцій іонно - активованої води для термообробки деталей

Кольга Д.Ф., Ствровойт И.Н., Телицына Н.В.
Снижение энергозатрат при уборке и утилизации навоза

Коломієць С.М., Мілько Д.О.
Рекомендації щодо створення повнораціонних кормів для молодняку великої рогатої худоби

Гайденко О.М.
Біоконверсія органічної сировини агроценозів з виробництвом субстрату для вирощування гливи й технічні засоби для її реалізації

Крылов С.В., Лабоцкий И.М.,Горбацевич Н.А.,Сержанин И.Ю., Яровенко П.В., Макунь А.Д., Ковалева И.М.
Анализ энергозатрат и их оценок современных машин для заготовки прессового сена

Капустин Н.Ф., Басаревский А.Н., Поникарчик С.Н.
Исследованиеагрохимических показателей отходов животноводства до и после анаэробного сбраживания

Литовский А.М., Буляк О.Н., Зуйкевич Д.А.
Энергоэффективные системы теплоснабжения животноводческих комплексовна основе применения теплонасосного оборудования

Навныко М.В., Пунько А.И.
Оценка физико-механических свойств влажных смесей на основе полнорационных комбикормов

Гринь Ю.І., Музика О.П.
Обгрунтування техніко-технологічних параметрів удосконалених дощувальних агрегатів типу ДДА-100МА

Кіряцев Л.О., Романюха І.О.
Барабанно-дисковий різальний апарат

Мілько Д.О.
Сучасні тенденції зберігання кормів

Шевченко І.А., Троїцька О. О., Безпалов Р.І., Панов С.Ж., Луц С.М.
Детоксикація антипоживних речовин насіння рицина ІЧ-випромінюванням

Шапаренко Л.Г., Семиряк В.П., Головаха В.Я., Контурак Т.В., Кіякова Ю.І.
Зволоження як спосіб підвищення перетравності поживних речовин кормосуміші

Алієв Е.Б., Савін В.В.
Іонометричний метод визначення кількості соматичних клітин у молоці

Воронін Л.С., Доруда С.О.
Дослідження потокового процесу подачі стеблового корму на змішування методом комп'ютерного моделювання

Алієв Е.Б.
Дослідження спрацьованості дійної гуми доїльного апарату з урахуванням теорії старіння на основі плоскої задачі

Ренсевич Є.О.
Методика розрахунку генератора імпульсів до електричної огорожі для овець

Шевченко І.А., Ковязин О.С., Харитонов В.І.
Механіко-математична модель процесу розвантаження барабанного робочого органу для змішування компостних матеріалів та механічної аерації

Лисенко Д.М.
Обгрунтування шнеколопатевого робочого органу змішувача субстратів для метанового зброджування

Безпалов Р.І., Луц П.М.
Критеріальна модель процесу зневоднення пивної дробини