Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва НААН України
«Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві» № 1(3,4)

ЗМІСТ

Шевченко І.А., Павліченко В.М., Ляшенко О.О.
Шляхи використання органічних відходів тваринництва

Кудлай І.М., Луценко М.М.
Обґрунтування та розробка біотехнологічного комплексу з виробництва молока

Голуб Г.А.
Біоенергоконверсія органічної сировини агроценозів із забезпеченням енергетичної автономності виробництва

Дидур В.А., Ткаченко В.А., Ткаченко А.В.
Сушка семян клещевины в толстом неподвижном слое

Руденко Е.В., Савран В.П., Гребень Л.Г., Антоненко С.Ф., Дибиров Р.М.
Перспективы интенсивного производства молока

Савин В.В., Грушко В.Г.
Пиролизные технологии в альтернативной энергетике аграрно-промышленного комплекса Украины

Шацький В.В., Воронін Л.С.
Напрями розвитку техніко - технологічної системи приготування і роздачі кормів на фермах великої рогатої худоби

Булинский Е.
Стратегия выбора мер безопасности при эксплуатации сельскохозяйственных машин на этапе проектирования

Белінський Є., Повалка М.
Оцінка негативного впливу на грунти колій сільськогосподарських машино-тракторних агрегатів

Лисовский А., Клоновский Я.
Эффективная мощность дисково-измельчающего аппарата кукурузной силосорезки

Юшка Х., Томасик М.
Применение детекторов цвета для автоматизации процесса сушки табака

Михалек Р., Юшка Х., Томасик М.
Компьютерное моделирование процесса охлаждения яблочного концентрата

Римар Д.О.
Результати експериментальних досліджень впливу конструкційних параметрів генератора імпульсів тиску попарної дії на його режимні характеристик

Жайворонок В. В.
Технологические основы получения и зоотехническая оценка рыбной кормовой добавки (ркд)

Кухаренко П.М., Улексін В.О.
Способи використання газу біогазових установок

Тисличенко А. С.
Разработка нового метода обработки результатов ионометрических измерений в сельскохозяйственном производстве

Сухарльов В.О., Лиходід В.В.
Актуальні питання технології вівчарства, що вимагають нових техніко-технологічних рішень

Жуков В.П.
Особливості експлуатації рулонних прес-підбирачів при роботі з сіном підвищеної вологості

Сухарльов В.О.
Нові техніко-технологічні рішення породної технології для багатоплідних романівських овець

Лиходід В.В., Савін В.В., Лілевман В.М.
Новітня спеціалізована техніка для вівчарства

Мовсесов Г.Є., Сюркалова Т.В.
Установка для дослідження метанового зброджування органічних відходів сільського господарства

Мовсесов Г.Є.
Кінетика біогазового зброджування сумішей органічних відходів тваринного та рослинного походження

Сухоруков В.В., Парієв А.О., Ахтирська Л.І., Коротченко Т.М., Пічак Т.Г.
Впровадження ресурсоощадних технологій на спеціалізованих молочних фермах на основі їх реконструкції

Курнаєв О.М., Безсмертна В.І.
Вплив технології консервування на хімічні та біохімічні показники кормів і забруднення довкілля

Братішко В.В.
Раціональні конструктивні параметри різальних пар подрібнювачів зелених кормів

Дудін В.Ю., Павленко С.І., Потеруха Б.Т.
Підвищення ефективності роботи вакуумних установок доїльного обладнання

Казакевич П.П., Чеботарёв В.П., Князев А.А.
Обоснование параметров цилиндрического решета с винтовым транспортирующим элементом

Кіряцев Л.О.
Удосконалення процесу машинного доїння

Коломієць С.М.
Механізми застосування та впровадження засобів отримання екологічно чистих джерел електричної енергії в умовах агропромислового комплексу

Кузьмицкий А.В., Авраменко П.В.
Применение электростатического поля при внесении консервантов в силосуемые корма

Лепёшкин Н.Д., Медведев А.Л., Салапура Ю.Л.
Экспериментальные исследования питателя эжекторного типа для пневматических сеялок

Лиходід В.В., Братішко В.В., Забудченко В.М., Цис І.С.
Результати досліджень механізованого процесу фільтрації миючого розчину після промивання вовни

Безпалов Р.І.
Прилад для визначення щільності консервованого корму

Павленко С.І., Івлєв В.В.
Використання доподрібнюючих пристроїв кормозбиральних комбайнів

Пашков А.М.
Устройство для разгрузки руки стригаля УРРС-1

Полупанов В.М.
Визначення коректності області оптимізації агротехнологічного процесу за допомогою критерію МІЗЕСА w2

Романюха І.О.
Удосконалення механізації годівлі свиней вологими сумішами

Семенцов В.И., Бойко И.Г.
Результаты экспериментальных исследований центробежного смесителя сыпучих кормов

Смердов А.А., Калініченко В.М., Брикун О.М.
Особливості використання нетрадиційних джерел енергії в сільському господарстві України

Троїцька О.О.
Аналіз сучасних технологій утилізації післяспиртової барди

Контурак Т.В.
Втрати поживних речовин в процесі зберігання корму з сухої пивної дробини

Віровка М.І., Махмудов І.І.
Застосування кільцевого трубчатого реактора для виробництва біодизельного палива

Шапаренко Л.Г., Головаха В.Я.
Флавоцен - стабілізатор каротину

Головач І.В.
Експериментальні дослідження впливу технологічних параметрів вібраційного викопуючого органу на якість вилучення коренеплодів цукрового буряка

Алієв Е.
Використання програмного пакету РСІD для моделювання фізичних процесів сонячних елементів

Бурдейний Д.М., Щаталов В.І.
Підвищення ефективності біогазових установок

Дідур В.А., Журавель Д.П., Юдовинський В.Б.
Критерії оцінки стійкості складових металів до зношування в середовищі біопалива