Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва НААН України
«Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві» № 2(2)

ЗМІСТ

Шевченко И.А., Шацкий В.В., Тверденко В.В., Потапенко Е.Д.,Париева Е.В., Киякова Ю.И
Энергосберегающие технологии в проектах свиноводческих предприятий

Шевченко І.А.
Динамічна адаптація автоматизованих засобів механізації

Коломієць С.М.
Використання новітніх технологій при вирішенні проблем заготівлі та приготування кормів

Лиходід В.В., Братішко В.В., Забудченко В.М., Цис І.С.
Результати досліджень механізованого процесу видалення вологи з митої вовни

Ляшенко О.О., Ковязин О.С.
Аналіз силових навантажень фрезерно-лопатевих робочих органів компостоготувальної машини у фазі завантаження

Мілько Д.О.
Переваги застосування позиційних електрифікованих вивантажувачів консервованих кормів на фоні екологічного забруднення навколишнього середовища

Мовсесов Г.Є.
Блок - схеми етапів системного підходу до створення біогазових технологій і установок

Пашков А.М.
Экспериментальные исследования зависимости уровня вибраций машинки для стрижки овец МСУ 200А от параметров ее рычага

Січкарь В.Ф.
Комплексно-енергетична оцінка і прогнозування конкурентоспроможності реконструктивних рішень свинарських об'єктів

Сюркалова Т.В., Братішко В.В., Ахтирська Л.І., Ковальов І.І.
Класифікаційні ознаки інкубаторів пташиних яєць

Тисличенко А.С., Картавкина И.Н.
Исследование конструкции хлорсеребряного электрода без паяных соединений

Чечко М.П., Шацький В.В., Січкарь В.Ф.
Капітальні вкладення в реконструкцію молочних ферм Запорізької області

Шацкий В.В.
Кормообеспечение в биотехнологической системе животноводства (проблемы и пути решения)

Шацький В.В., Семиряк В.П., Шапаренко Л.Г.
Якість корму як основа підвищення продуктивності тварин

Шевченко І.А., Камінський Е.
Системний аналіз функціонування сільськогосподарського виробництва

Шиманек М. (Mariusz Szymanek)
Влияние прочностных свойств зерновой части початков сахарной кукурузы на степень ее отделения от стержней початков