Головна Пошук Зворотній зв'язок Карта сайта
Програма розвитку тваринництва для Запорізької області
 

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
 

Науково-інноваційний центр "ІНТЕГРАЦІЯ"
 

Перелік несекретних завершених технологій, розроблених

Перелік несекретних завершених технологій, розроблених

Інститутом механізації тваринництва УААН

 

з/п

Назва завершених технологій

Рік

завершення

Основна суть технології, ознаки новизни; які проблеми дозволяє вирішувати

 

1

2

3

4

1

Технологія прискореного біотермічного компостування гною з органічними відходами АПК

2005

Безвідходна, енерго- і ресурсоощадна технологія переробляння гною і відходів АПК у високоякісні органічні та органо-мінеральні добрива з заданими агротехнічними властивостями на основі готування збалансованих компостних сумішей, контролю та керуванні біотермічним процесом, що забезпечує знезараження і дезодорацію компостів, санітарно-гігієнічну і екологічну безпеку виробництва.

Ноу-хау полягає у особливостях готування збалансованих вихідних сумішей і ведення процесу компостування. Деклараційний патент України №8399; Патент на корисну модель №8463 ( бюл . №8, 2005 р.).

Потенційна вартість компосту за вмістом NPK – не менше 50 грн/т. Підвищення врожайності с.-г. культур на 15-25%, скорочення в 2-3 рази обсягів вантажно-транспортних робіт, безвідходність і екологічність виробництва.

2

Технологія анаеробного зброджування гною з відходами рослинництва

2005

Технологія призначена для прискореної природоохоронної енергозберігаючої обробки вторинних продуктів тваринництва і рослинництва, у т.ч. рідкого та напіврідкого гною, посліду, рослинних залишків з вироблянням біогазу та якісних добрив.

Спосіб анаеробної переробки органічних сільськогосподарських відходів з одержанням біогазу і добрива захищено патентами на корисну модель: №12596 ( бюл . №2, 2006 р.), №31760 ( бюл . №8, 2008 р.).

Технологія реалізована в біогазових установках типу ПБУ з реакторами об’ємом від 4 м³ до 12 м³ . (патенти України №51209А, №12179)

Технологія дозволяє переробляти широкий спектр місцевих органічних відходів з самозабезпеченням господарства власним газовим паливом та отриманням якісних органічних добрив.

3

Удосконалений технологічний процес приготування високобілкових кормових добавок тваринного походження з урахуванням впливу на екологічний стан навколишнього середовища

2006

Удосконалення технологічного процесу приготування високобілкових кормових добавок полягає в застосуванні термічної обробки сировини в вакуумних котлах (температура - 120º С, тиск – 0,2 МПа , час обробки сировини – !.% години). Під час обробки відбувається гідроліз з одночасним розварюванням та стерилізацією).

Спосіб одержання кормових засобів із протеінмістких відходів тваринної сировини захищено деклараційним патентом на винахід №70463А ( бюл . №10, 2004 р.). Спосіб одержання корму із відходів тваринної сировини захищено патентом на корисну модель №19214 ( бюл . №12, 2006р.).

Впровадження технологічного процесу дозволить збільшити випуск продукції на 1.5-3.0%, зменшити енергетичні витрати на 6-8%, збільшити поживну цінність корму (кг корму містить від 1.8 до 2.3 корм.од .).

4

Технологія переробки сої та виробництва на її основі кормових добавок і кормосумішей

2005

Забезпечує можливості переробки сої в умовах господарств для використання на кормові цілі. Полягає у використанні ІЧ-випромінювання в технології інактивації антипоживних речовин сої.

Спосіб переробки насіння сої на олію і білково-жировий концентрат захищено патентом України на винахід   №76082 ( бюл . №7, 2006 р.).

Дозволяє зменшити витрати на переробку сої та її транспортування.

5

Технологія двоперіодного вирощування та утримування молодняку водоплавної птиці

2007

Технологія двоперіодного вирощування водоплавної птиці в кліткових батареях, що забезпечує зниження енерговитрат на 10-20% і собівартості продукції до 20%

Спосіб вирощування каченят на м'ясо захищено патентом на корисну модель (заявка № u20802037, дата прийняття рішення про видачу патенту 11.04.2008 р.)

 

http://www.infodez.ru/